Box Asia Group International
BAGI
บ๊อก เอเชีย กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล ตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ถูกก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2539 เพื่อเป็นโรงพิมพ์ที่ให้บริการผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์ด้วยระบบออฟเซตให้กับลูกค้าจากหลากหลายอุตสาหกรรม
ด้วยประสบการณ์การเป็นโรงพิมพ์ในธุรกิจบรรจุภัณฑ์มามากกว่า 20 ปี บ๊อกเอเซียตั้งเป้าที่จะผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์คุณภาพดีโดยทีมของเราจะให้ความสำคัญในทุกๆขั้นตอนในกระบวนการผลิตและยึดมั่นในระบบคุณภาพ เพื่อที่จะสามารถตอบสนองกับทุกๆความต้องการของลูกค้าได้
ในปัจจุบัน บ๊อก เอเชีย กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นส่วนหนึ่งของบริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)

บริการของเรา

เพื่อที่เราจะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ บ๊อกเอเซียได้นำเทคนิคการพิมพ์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ในใช้ในกระบวนการผลิต อย่างเช่น การพิมพ์บนกระดาษเคลือบฟอยด์ การปั๊มนูน การเคลือบเฉพาะจุด การปั๊มทอง และการเคลือบด้าน ทั้งหมดก็เพื่อที่เราจะสามารถผลิตกล่องบรรจุภัณธ์ที่โดดเด่นและแตกต่าง .
Duplex&
Art card
Flute
laminated
paper
Metalized
paper
บริการของเรา
เพื่อที่เราจะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ บ๊อกเอเซียได้นำเทคนิคการพิมพ์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ในใช้ในกระบวนการผลิต อย่างเช่น การพิมพ์บนกระดาษเคลือบฟอยด์ การปั๊มนูน การเคลือบเฉพาะจุด การปั๊มทอง และการเคลือบด้าน ทั้งหมดก็เพื่อที่เราจะสามารถผลิตกล่องบรรจุภัณธ์ที่โดดเด่นและแตกต่าง .
Duplex&
Art card
Flute
laminated
paper
Metalized
paper
//การรับรองวัสดุ
วัสดุที่บ๊อกเอเซียเลือกใช้ไม่ว่าจะเป็น กระดาษ เคมีเคลือบ หมึก กาว และเคมีอื่นๆได้ผ่านการทดสอบและรับรองในทั้งด้านคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี เพื่อที่ลูกค้าจะสามารถมั่นใจได้ในคุณภาพของสินค้าทุกชิ้น
PAPER
INK
COATING
ADHESIVE
// การรับรองวัสดุ
วัสดุที่บ๊อกเอเซียเลือกใช้ไม่ว่าจะเป็น กระดาษ เคมีเคลือบ หมึก กาว และเคมีอื่นๆได้ผ่านการทดสอบและรับรองในทั้งด้านคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี เพื่อที่ลูกค้าจะสามารถมั่นใจได้ในคุณภาพของสินค้าทุกชิ้น
// มาตรฐานและใบรับรอง


บ๊อกเอเซียให้ความใส่ใจในทุกกระบวนการผลิต
และได้นำระบบมาตรฐานคุณภาพมาใช้ในทุกกระบวนการผลิตเพื่อที่จะสามารถผลิตสินค้าคุณภาพสูงและ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ โดยทางบ๊อกเอเซียได้รับใบรับรองมาตรฐานดังนี้
º ISO 9001: 2015
º Good Manufacturing Practice (GMP)
º ข้อกำหนดอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3.
º ใบรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (CFO)
ลูกค้าของเรา
Menu